۱۴۰۰/۰۶/۳۰

اسنپ سیستم مدیریت نرم افزار در لینوکس

اسنپ در لینوکس ۱۳۹۸/۰۵/۱۶

اسنپ سیستم مدیریت نرم افزار و مدیریت pakge است که توسط Canonical  برای سیستم عامل لینوکس طراحی شده است.بسته ای که snap  خوانده میشوند ابزاری را در خود دارد.تمام برنامه های که در pakge اسنپ با استفاده از دستورات اسنپ نصب حذف و ردیابی میشوند.

برای نصب اسنپ بر روی لینوکس توزیع ابونتو از دستور زیر استفاده میشود.

sudo apt install snapd

حالا میتوانید از دستورات اسنپ استفاده کنید.بطور مثال اگر بدنبال نرم افزار خاصی هستید .از دستور find به همراه نام نرم افزار به طریق زیر استفاده کنید.

$ snap find hello
hello-node-snap    1.0.2    bhdouglass   - 	A simple hello world command
hello-mdeslaur    2.10 	mdeslaur	- 	GNU Hello, the "hello world" snap
hello-snap  	0.01 	muhammad	- 	GNU hello-snap, the "Hello, Snap!" snap
hello     	2.10 	canonical    - 	GNU Hello, the "hello world" snap
hello-world  	6.3 	canonical    - 	The 'hello-world' of snaps
hello-sergiusens   1.0 	sergiusens   - 	hello world example
hello-gabriell	0.1 	gabriell	- 	Qt Hello World example
hello-bluet  	0.1 	bluet  	- 	Qt Hello World example
so-hello-world	0.2 	shadowen	- 	the old classic
hello-huge  	1.0 	noise  	- 	a really big snap

بعد از اجرا این دستور عبارت وارده شده جستجو شده و به همراه به همراه شماره نسخه نام توسعه دهنده و توضیحات مربوطه در لیست نمایش داده میشود.همانطور که میبینید نرم افزار های زیادی به نام hello world در لیست نمایش داده شد.در ادامه یکی از این نرم افزار ها را نصب میکنیم .

$ sudo snap install hello

hello (stable) 2.10 from 'canonical' installed

با کمک دستورات بالا نرم افزار اسنپ نصب شد.برای اجرای آن فقط کافیست از نام نرم افزار در ترمینال استفاده کنیم .

$ hello
Hello, world!

اگر میخواهید برنامه های نصب شده با اسنپ را ببینید .از دستور اسنپ لیست به شکل زیر استفاده میکنیم .

$ snap list
Name       	Version	Rev Developer  Notes
hello      	2.10  	20  canonical  -
core   	16.04.1	423 canonical  -

یکی از ترمینال فانتزی که میتوانید با snap نصب کنید .Cool Retro Term یک ترمینال فانتزی که مانیتور های دهه ۶۰ را در ذهن تداعی می کند.هرچند نمی توان از آن بصورت مداوم استفاده کرد.با استفاده از دستور زیر این ترمنیال را نصب کنید.

sudo snap install cool-retro-term --classic

 


رای :

snap

اسنپ

لینوکس

ارسال نظر
Copyright © All right reserved.