۱۴۰۰/۰۲/۰۳

(2)ایندکس در پایگاه داده ها Index in Database

ایندکس در پایگاه داده ها ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

مفهوم ایندکس در پایگاه داده (Mysql)

در به کار گیری ایندکسها نکات زیر را باید در نظر بگیریم:

1-در مورد جدول های کوچک استفاده کرده از ایندکس ها با عث افزایش سرعت نمی شود 

2-تاثیر استفاده از ایندکسها در صورتی که مقادیر موجود در ستون ایندکس متفاوت و یا Null باشند بیشتر است 2

3-ایندکسها در صورتی میتوانند باعث بهینه سازی پرسشها شوند که پزسش داده های کمی (( کمتر از 25% کل داده ها )) را باز گرداند.اگر در اکثر موارد بخش عمد های از جدول مورد نیاز است استفاده از ایندکس تنها باعث افزایش سربار میشود

4-ایندکس ها باعث افزایش بازیابی داده ها و کاهش سرعت تغییر داده ها میشوند در صورتی که باید تغییرات زیادی را در جدول اعمال کنید شاید بهتر است ابتدا ایندکس ها را حذف کنیم و پس از اعمال تغییرات آنرا مجددا باز اوری کنیم

5-ایندکس ها فضای پایگاه داده ها را افزایش میدهند .در صورت استفاده از ایندکس ها حجم انها را هم در نضز داشته باشید

6-همواره بر رو فیلد های که با عث تلفیق دو جدول می شوند ایندکس بسازید.این عمل باعث افزایش سرعت تلفیق میشود

7-اجزای که مدام تغییر میکنند یا بروزآوری مشوند .مبنای ایندکس قرار ندهید.سرباز لازم برای انجام تغییر در اینگونه جدول ها افزایش سرعت بازیابی حاصل از ایندکس را خنثی می کند

8-ایندکس ها و جدول ها در روی  یک درایو فیزیکی واحد قرار ندهید .در صورتی که ایندکس ها و جدول ها در درایوها ی مجزا قرار داشته باشند سرعت پردازش افزایش میابد


رای :

ایندکس

پایگاه داده ها

Database

ارسال نظر
Copyright © All right reserved.