۱۴۰۱/۱۱/۱۰

آپلود symfony 3 در سرور هاست

آپلود symfony 3 در سرور هاست ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

برای آپلود  یک وب سایت طراحی شده بوسیله فریمورک سیفونی نسخه 3 ابتدا باید کلیه فایل های متعلق به سیمفونی را بصورت zip شده در ریشه اصلی وب سایت آپلود کنیم .

و در قدم بعدی این فایل ها را از  حالت فشرده خارج کنیم.

در فایل .htaccess در ریشه اصلی این تنظیمات زیر را اعمال می کنیم .

RewriteEngine On
#RewriteCond %{REQUEST_URI} !^web/.*$
RewriteRule ^(.*)$ web/$1 [QSA,L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L]
#RewriteRule ^(.*)$ app_dev.php [QSA,L]

و در فایل AppKernal.php حالت دیباگ نسخه توسعه دهنده را به false تغییر میدهیم

  if (in_array($this->getEnvironment(), ['dev', 'test'], false)) {
      ........
    }

 در فایل web/app_dev.php ابتدا کد زیر را وارد کرده و بعد از پیدا کردن دستگاه خود آن را در تنظیمات اعمال میکنیم (در ابتدا به جایه توضیح فارسی که در کد نوشته شده .توضیح فارسی را پاک کنید و یا یک ای پی وارد کنید تا ادرس ای پی دامین شما نمایش داده شود .و بعد ادرس نمایش داده شده را بجای توضیح فارسی قرار دهید)

if (isset($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])
  || isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])
  || !(in_array(@$_SERVER['REMOTE_ADDR'], ['127.0.0.1', 'fe80::1', '::1', 'ای پی دامین را اینجا وارد میکنیم']) || php_sapi_name() === 'cli-server')
) {
;header('HTTP/1.0 403 Forbidden')
;exit('You are not allowed to access this file. Check '.basename(__FILE__).' for more information. Your IP: ' . $_SERVER['REMOTE_ADDR'])
}

 در فایل app/AppKernel.php این تنظیمات را اجرا می کنیم تا وب سایت طراحی شده با سیمفونی به آدرس دهی درست اجرا شود

 

با اعمال این تنظیمات شما می توانید حتی در وضعیت prod نیز اگر نیاز بود باگ گیری کنید .بدین ترتیب که اگر در جایی از سیستم دچار مشکل شد web/app_dev.php را به انتهای ادرس url خود اضافه کنید و بعد از نمایش ip خود ان ip را به فایل web/app_dev.php طبق آموزش بالا اضافه کنید .

 public function getCacheDir()
  {
    return dirname(__DIR__).'/var/'.$this->environment.'/cache';   ///$this->environment به این خط اضافه شود
  }
 public function getLogDir()
  {
    return dirname(__DIR__).'/var/'.$this->environment.'/logs';     ///$this->environment به این خط اضافه شود
  }

 و در پایان برای نصب symfony بر روی سرور تنطیمات دیتابیس را در فایل app/config/parameters.yml اعمال میکنیم.


رای :

سیمفونی

SYMFONY

symfony3

Symfony

آپلود

سرور

نصب

ارسال نظر
Copyright © All right reserved.